Monteringsanvisningar för Lokari innerskärmar


Hissa upp bilen på billyft eller med garagedomkraft. Demontera bakre hjulen. Rengör bakre hjulhusen ordentligt. Behandla hjulhusen med rostskyddsmedel. Behandla även skärmkanten utvändigt. Låt torka 6-12 timmar.

Demontera eventuella stänkskydd bak.
Montera fast medföljande plastclips i de uttag som finns på innerskärmens yttre kant (till vissa bilmodeller behövs ej clips).
bild montering 1bild montering 1
bild montering 1
Placera innerskärmen och tryck den på plats i hjulhuset. Kontrollera att den sitter riktigt och att den täcker skärmkanten hela vägen. Sätt fast innerskärmen på skärmkanten med hjälp av plastclipsen.
Borra fast plåtskruv A enligt bild 1. Tryck därefter upp innerskärmen i bakkant samtidigt som Du skruvar fast plåtskruv B enligt bild 2 (om plåten är för kraftig förborra med 3 mm borr).
bild montering 2bild montering 2
bild montering 2
Kontrollera att innerskärmens kant inte ligger utanför skärmkanten. Om den gör det, markera med en penna så att Du kan klippa bort det överflödiga när skärmen demonteras.
Demontera plåtskruvarna A och B samt innerskärmen. Klipp bort eventuellt överflöd med plåtsax. Applicera tätningsmedel på skärmkanten enligt bild 3.
bild montering 3bild montering 3
bild montering 3
Montera tillbaks innerskärmen och plåtskruvarna A och B. Skruva fast plåtskruvarna på insidan av hjulhuset. Små gropar i plasten visar var dessa skall sitta (om plåten är kraftig förborra med 3 mm borr).

Kontrollera att springan mellan innerskärm och skärmkant är tät. Täta om så behövs.
Montera tillbaka stänkskydden.

Torka bort överflödig tätningsmassa med lacknafta. Använd skyddshandskar och följ varningsföreskrifter.

Montera tillbaka hjulen och sänk ned bilen. Provkör bilen med kraftiga höger och vänstersvängar. Om skrapljud hörs kontrollera var det tar i. Justera eller klipp bort eventuella plastkanter som tar i.

Lycka till!